อารีพหลโยธินย่านใหม่สำหรับชีวิตในเมือง

ตำนานของอริยะพหลโยธินในกรุงเทพมหานครกำลังถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางใหม่ล่าสุดสำหรับการใช้พื้นที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยของผู้คนที่แสวงหาที่อยู่อาศัยในเมือง จากสถานีอารีย์ไปยังสถานีสะพานควายระยะทาง 2 กม.

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง การควบคุมเสียงสำหรับอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน ของแต่ละพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยเสียงที่มีผลกระทบต่ออาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือเสียงจากภายนอกอาคาร (External Noises) และเสียงจากภายในอาคา(Internal Noises)การป้องกันเสียงจากภายนอก สามารถที่จะป้องกันเสียงได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้